Toepassing

Bij sterk hellend terreinen moeten in een klassiek systeem de leidingen diep aangelegd worden en staan de toezichtsputten heel dicht bij elkaar. De bouwkosten van dit systeem lopen meestal hoog op.

Om deze onnodige kosten te vermijden heeft Romold de energiecompenserende put ontwikkeld die toelaat om de putten op 100-200m van elkaar te plaatsen en leidingen onder grote langshelling te plaatsen. De hoge snelheden van het water worden opgevangen in de put waar door het creëren van een wervel de snelheid afneemt.