Voor zowel de dynamische als de statische lozingen geldt dat de piekbelasting zo minimaal mogelijk moet zijn om verstoring van het waterecosysteem tegen te gaan en om wateroverlast te voorkomen.

Bij de leegloop van bergingsvoorzieningen of regenwaterriool is de afvoer relatief laag. Een goede manier om deze afvoer te regelen is door het gebruik van een wervelventiel aan de uitstroomzijde. De door Fränkische samen met UFT ontwikkelde putten met geïntegreerd wervelventiel zijn een slim hulpmiddel om het waterniveau in beken en stromen te reguleren.

Daar waar bij bestaande verhardingen niet voldoende ruimte voor berging kan worden gecreëerd of waar infiltratie niet mogelijk is, geldt dat de landelijke afvoernorm bepaalt hoeveel water er geloosd kan en mag worden buiten het plangebied. Bij nieuwe projecten geldt altijd dat er voldoende berging (al dan niet met infiltratie) wordt gerealiseerd.

Fränkische heeft diverse putten met geïntegreerd wervelventiel; zodat wij voor iedere uitdaging de passende oplossing kunnen aanbieden.