In het kader van de WB21 (Waterbeheer 21e eeuw) wordt bij hemelwaterlozingen de trits “vasthouden, bergen, afvoeren” gehanteerd. Dit betekent dat het water zoveel mogelijk op het eigen terrein moet worden verwerkt. Dit kan door middel van infiltratie en/of het bergen van water. Afkoppelen van regenwater is met de de Fränkische Rigofill infiltratiesystemen economischer en efficiënter dan ooit tevoren.

Infiltratiesystemen vangen het hemelwater tijdelijk op en geven het weer vertraagd af. Het streven is om de berging of de infiltratievoorziening binnen 24 uur weer volledig beschikbaar te hebben voor het bergen van een nieuwe bui. Infiltratievoorzieningen worden o.a. toegepast bij: afkoppelen woning, infiltratiesysteem utiliteitsbouw en infiltratiesystemen in de openbare ruimte.

Wij adviseren u graag betreffende het optimale systeem voor uw project, rekening houdend met plaatselijke grondwaterstanden, grondsoort, verkeersbelasting en beschikbare ruimte. Met de modulair op te bouwen Rigofill kratten ontwerpt u een zeer degelijke infiltratievoorziening of retentiebekken.

Modulair en inspecteerbaar. Met onze lichtgewicht, kunststof Rigofill kratten bouwt u eenvoudig en snel de ondergrondse waterbuffers die bij uw situatie passen. De Rigofill kratten zijn compleet inspecteer- en reinigbaar.