Infiltratie transport riool – MuriPipe

Toepassing

Hét wadi-infiltratiesysteem voor een vertraagde afvoer van het hemelwater!

Eenvoudig principe, overtuigend effect. Belangrijkste bouwsteen van een wadi-infiltratievoorziening is een met groen beplante wadi en een daaronderliggend grindinfiltratiesysteem met verdeel- en transportbuis. Het neerslagwater wordt in de wadi opgevangen en gefilterd, voordat het in het infiltratiesysteem terechtkomt, waar het gelijkmatig over de MuriPipe wordt verdeeld. Voordeel is dat het regenwater een vegetatielaag (de gras-laag) passeert en daardoor goed gereinigd naar het grondwater stroomt. Bij een geringe doorlatendheid van de bodem vindt slechts een gedeeltelijke infiltratie plaats. Het resterende water wordt tegengehouden en m.b.v. een inspectieput met wervelventieltechniek doorgegeven aan een afwateringskanaal.

  • DN/ID 200
    Waterdoorlatende/gesleufd oppervlakte > 150 cm2/m
  • DN/ID 300
    Waterdoorlatende/gesleufd oppervlakte > 180 cm2/m