Infiltratie transport riool – SickuPipe

Toepassing

Volledig geperforeerde infiltratiebuis voor het verspreiden en wegvloeien van hemel- en drainagewater in grindkoffers.
Daarbij wordt water ter plaatse door middel van overdekte buisgreppels direct in de ondergrond geleid. De SickuPipe-buizen hebben een optimale waterverdeling in het vlakke grindbassin.

  • DN/ID 300
  • Waterdoorlatende/gesleufd oppervlakte > 180 cm2/m