Doordat oppervlakten compleet verhard zijn kan het regenwater niet normaal wegvloeien. Dit regenwater vormt dan een risico voor het verkeer en moet daardoor gecontroleerd en verantwoord worden afgevoerd. Het water vloeit in afvoergoten en in kolken, daarna vloeit het regenwater in de Fränkische hemelwaterafvoerbuizen en zijn daarop afgestemde assortiment inspectieputten zijn zeer geschikt voor de afwatering van het gemeentelijke wegennet tot en met de autosnelwegen en parkings.

De Fränkische drainagebuissystemen zijn bedoeld voor het opvangen van percolatiewater, grondwater en afstromend regenwater afkomstig van verharde oppervlakten. Voor de controle en het onderhoud van de drainagebuizen zijn er bijhorende ontstoppings-en inspectieputten in het leverprogramma.