Toepassing

Afwatering van drainagewater afkomstig van (snel)wegen, parkeerplaatsen en overige civieltechnische toepassingen.
AquaTrafficControl en AquaTrafficControl HP zijn zeer geschikt voor toepassing bij de aanleg van grote verkeerswegen. Dankzij hun grote basiselement kunnen nominale buiswijdtes tot wel DN 600 worden aangesloten en zo kunnen ook grote hoeveelheden afvloeiend hemel­ water worden opgevangen en veilig worden afgevoerd. Ondanks hun afme­tingen zijn de beide putten eenvoudig te hanteren en dus de perfecte partners bij de afwatering van wegen.

De AquaTraffic Control HP is een put met trapeziumvormige opbouw die behalve de aansluitingen voor een dichte opvang­ en transportbuis aan de onderzijde ook over aansluitingen voor een drainagebuis aan de bovenzijde beschikt. Deze vangt het aanwezige infiltratiewater en het afvloeiend hemelwater van de wegverharding veilig op en leidt het naar de inspectieputten.

Gegevens AquaTraffic Control HP

 • Binnendiameter basislichaam > 900mm
 • Natuurlijk stroomprofiel
 • Basislichaam kan verlengd worden door een schachtopzetbuis DN600
 • Leverbare uitvoeringen
  • 2 x DN300
  • 2 x DN400
  • 2 x DN500
  • 2 x DN600
 • Gebruik van gangbare standaard putafdekkingen 625 mm

Aansluitbare buistypes drainagebuis (DN 150)
Strabusil
StormPipe

Aansluitbare buistypes transportbuis (DN 300 – 600)
AquaPipe

Overig
Gecombineerde drainage-afvoerput. Door het drainagewater middels de 2 stuks DN150 drainageleidingen af te wateren op de put, kan deze het drainagewater afvoeren middels de onderste afvoerleidingen. Door de maximale aansluitdiameter van DN600 is de AquaTraffic Control zeer geschikt als inspectieput bij afwatering van (snel)wegen.