Toepassing

Afwatering van drainagewater afkomstig van (snel)wegen, parkeerplaatsen en overige civieltechnische toepassingen.
AquaTrafficControl V en AquaTraffic­ Control V HP worden overal toegepast waar het krap wordt. Zo kunnen AquaPipe­ regenwaterrioolbuizen ook bij kleine bochtradiussen zeer economisch worden gelegd, bijv. op aansluitpunten bij de aanleg van grote verkeerswegen. Maat­ werk maakt de aansluiting van afwateringsbuizen met vrij te kiezen aansluithoeken mogelijk.

De AquaTraffic Control V HP is een put met trapeziumvormige opbouw die behalve de aansluitingen voor een dichte opvang­ en transportbuis aan de onderzijde ook over aansluitingen voor een drainagebuis aan de bovenzijde beschikt. Deze vangt het aanwezige infiltratiewater en het afvloeiend hemelwater van de wegverharding veilig op en leidt het naar de inspectieputten.

Gegevens AquaTraffic Control V HP

  • Binnendiameter basislichaam > 900mm
  • Basislichaam kan verlengd worden door een schachtopzetbuis DN600
  • Hoekverdraaiing vrij te kiezen 90-270 graden
  • Mogelijke nominale aansluitwijdtes transportbuis DN 300 – 600
  • Gebruik van gangbare standaard putafdekkingen 625 mm

Aansluitbare buistypes drainagebuis (DN 150)
Strabusil
StormPipe

Aansluitbare buistypes transportbuis (DN 300 – 600)
AquaPipe

Overig
Gecombineerde drainage-afvoerput. Door het drainagewater middels de 2 stuks DN150 drainageleidingen af te wateren op de put, kan deze het drainagewater afvoeren middels de onderste afvoerleidingen. Door de maximale aansluitdiameter van DN600 is de AquaTraffic Control zeer geschikt als inspectieput bij afwatering van (snel)wegen.

Vanwege de variabele hoekverdraaiingen en diverse aansluitdiametersis is het mogelijk om aan al uw klantspecifieke wensen te voldoen.