Toepassing

Afwatering (snel)wegen, parkeerplaatsen en overige civieltechnische toepassingen.
AquaTrafficControl V en AquaTraffic­ Control V HP worden overal toegepast waar het krap wordt. Zo kunnen AquaPipe­ regenwaterrioolbuizen ook bij kleine bochtradiussen zeer economisch worden gelegd, bijv. op aansluitpunten bij de aanleg van grote verkeerswegen. Maat­ werk maakt de aansluiting van afwateringsbuizen met vrij te kiezen aansluithoeken mogelijk.

Gegevens AquaTraffic Control V

  • Binnendiameter basislichaam > 900mm
  • Basislichaam kan verlengd worden door een schachtopzetbuis DN600
  • Hoekverdraaiing vrij te kiezen 90-270 graden
  • Mogelijke nominale aansluitwijdtes DN 300 – 600
  • Gebruik van gangbare standaard putafdekkingen 625 mm

Aansluitbare buistypes
AquaPipe
StormPipe

Overig
Door de maximale aansluitdiameter van DN600 is de AquaTraffic Control zeer geschikt als inspectieput bij afwatering van (snel)wegen.
Vanwege de variabele hoekverdraaiingen en diverse aansluitdiametersis is het mogelijk om aan al uw klantspecifieke wensen te voldoen.