FF Drän

Beschrijving

Flexible drainagebuis van PVC-U; geel kleur en standaard gleufbreedte van 1,2 mm

Toepassing

In veel drainagetoepassingen, bijv. In de civiele techniek, tuin-en landschapsbouw en als landbouwdrainage, enz.