Bij afstroming van het hemelwater over verharde oppervlakken (straat, parkeerterrein, wadi) worden de daar aanwezige verontreinigingen meegevoerd. Voorbeelden hiervan zijn PAK’s die via het wegverkeer neerslaan op de weg, lood uit de banden van auto’s en zink afkomstig van daken en vangrails,…

Het gevolg: een matige tot slechte kwaliteit van dat afgevoerde water. Door het afkoppelen komt dit vieze water in ons oppervlaktewater en het milieu.

Voorzuiveren van afstromend hemelwater is dus een MUST. Fijn stof bindt het grootste gedeelte van de vervuiling.