Voorbehandeling van verontreinigd regenwater

Toepassing
Voor de behandeling van verontreinigd regenwater bij plaatsing op gelij – ke hoogte van toe- en afvoer met een universele buisaansluiting voor alle navolgende voorzieningen.
Maximaal, per installatie, aan te sluiten verhard oppervlakte: 23.350 m2

SediPipe Level
Bij de SediPipe level bevinden toe- en afvoer zich op gelijk hoogteniveau. Daardoor kan een zo klein mogelijke inbouwdiepte van de afvoerleiding resp. het navolgende infiltratiesysteem worden aangehouden. SediPipe level is universeel bruikbaar voor verschillende toepassingen: afvoer naar open infiltratiebekkens, plaatsing voor een buisinfiltratiesysteem, plaatsing voor een Rigofill krattensysteem.

SediPipe zuivert het regenwater
De SediPipe zuivert het regenwater door fijne deeltjes te laten bezinken (sedimenteren).
Afhankelijk van de aangesloten oppervlakte worden deeltjes < 60 mμ tot wel 86% verwijderd. Fijn zand en grotere deeltjes worden 100% afgevangen.

Hoog rendement verwijdering olie, PAK’s en zware metalen
Aan die fijne deeltjes < 60 mμ hechten zich ook microvervuiling zoals PAK’s, olie en zware metalen. Met het afvangen van fijne deeltjes wordt dus ook de vervuiling in het regenwater gereduceerd! Bij lozen op oppervlaktewater reduceert u dus de milieueffecten.

Innovatief
De werking van de SediPipe is effectief en innovatief. De innovatie komt met name door het gepatenteerde en speciaal voor dit doel ontwikkelde rooster – de stromingsscheider. Zijn bijzondere structuur verhindert circulatie- en kortsluitstromingen.

Plaatsingsgemak & verkeersbelasting
Doordat er geen hoogteverschil is tussen de in- en uitlaat; kan de SediPipe eenvoudig worden ingebouwd.
Uiteraard is inbouw mogelijk onder zwaar belaste verkeersgebieden.

Probleemloos onderhoud
Een standaard vacuümwagen + spuitkop zal +/- 1 uur nodig hebben voor de totale reiniging.

Advies
Wij adviseren u graag over de juiste SediPipe voor uw situatie. Wij kunnen u een volledig systeemontwerp leveren. Desgewenst nemen we daar de verbinding met eventuele buffer- of infiltratiesystemen in mee.

Projecten