Voorbehandeling van sterk verontreinigd regenwater

De SediPipe XL plus is uitgerust met twee stromingsscheiders. Reinigt behalve grof slib ook zwevende deeltjes (onderste stromingsscheider) & lichte vloeistoffen (bovenste stromingsscheider) uit het hemelwater.

Aansluitbaar oppervlak tot 44.450 m2

SediPipe zuivert het regenwater
De SediPipe zuivert het regenwater door fijne deeltjes te laten bezinken (sedimenteren). Afhankelijk van de aangesloten oppervlakte worden deeltjes < 60 mμ tot wel 86% verwijderd. Fijn zand en grotere deeltjes worden 100% afgevangen.

Hoog rendement verwijdering olie, PAK’s en zware metalen
Aan fijne deeltjes < 60 mμ hechten zich ook microvervuiling zoals PAK’s, olie en zware metalen. Met het afvangen van fijne deeltjes wordt dus ook de vervuiling in het regenwater gereduceerd! Bij lozen op oppervlaktewater reduceert u dus de milieueffecten. Regenwaterreiniging met een bijzonder hoog rendement.

Innovatief
De werking van de SediPipe is effectief en innovatief. De innovatie komt met name door het gepatenteerde en speciaal voor dit doel ontwikkelde rooster – de stromingsscheider. Zijn bijzondere structuur verhindert circulatie- en kortsluitstromingen.

Plaatsingsgemak & verkeersbelasting
Doordat er geen hoogteverschil is tussen de in- en uitlaat; kan de SediPipe eenvoudig worden ingebouwd.
Uiteraard is inbouw mogelijk onder zwaar belaste verkeersgebieden.

Probleemloos onderhoud
Een standaard vacuümwagen + spuitkop zal +/- 1 uur nodig hebben voor de totale reiniging.

Advies
Wij adviseren u graag over de juiste SediPipe voor uw situatie. Wij kunnen u een volledig systeemontwerp leveren. Desgewenst nemen we daar de verbinding met eventuele buffer- of infiltratiesystemen in mee.

Projecten