Voorbehandeling van sterk verontreinigd regenwater

Installaties van het type SediSubstrator XL zijn ontwikkeld conform de eisen van het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt). Met deze installatie kan zwaar verontreinigd regenwater, afkomstig van verharde oppervlakten, worden behandeld. De zeer hoge reinigingscapaciteit maakt infiltratie van het regenwater mogelijk.
Substraatpatroon met adsorptiesubstraat SediSorp onderscheidt zich door de extreem hoge bindingscapaciteit. De kwaliteit van SediSorp wordt gecontroleerd en het draagt de verklaring van overeenstemming (Ü-symbool) van het DIBt voor gebruik in de SediSubstrator XL 600/12 en 600/12+12.

SediSubstrator XL
Maximaal, per installatie, aan te sluiten verhard oppervlakte: 3.000 m2

SediSubstrator zuivert het sterk verontreinigde regenwater
Stap 1: De sedimentatiebuizen zuiver het regenwater door fijne deeltjes te laten bezinken (sedimenteren). Hierdoor geen verstoppingsgevaar van het substraatpatroon.
Stap 2: Het substraatpatroon heeft een extreem hoge bindingscapaciteit. Eventuele zware metalen en olieën binden zich d.m.v. adsorptie aan het patroon.

Plaatsingsgemak & verkeersbelasting
Doordat er geen hoogteverschil is tussen de in- en uitlaat; kan de SediSubstrator XL eenvoudig worden ingebouwd.
Uiteraard is inbouw mogelijk onder zwaar belaste verkeersgebieden.

Eenvoudig onderhoud
Een standaard vacuümwagen + spuitkop zal +/- 1 uur nodig hebben voor de  reiniging van de putten en sedimentatiebuizen

Onderhoud Substraatpatroon
1. Voor onderhoud wordt het patroonelement uit de eindput verwijderd.
2. Het Substraatpatroon wordt ter plaatse vervangen (SediSorp).
3. De nieuw gevulde substraatpatronen worden weer op hun plaats gezet – klaar!
    De aanbevolen onderhoudsinterval bedraagt 4 jaar.

Advies
Wij adviseren u graag over de juiste reinigingsinstallatie voor uw situatie. Wij kunnen u een volledig systeemontwerp leveren. Desgewenst nemen we daar de verbinding met eventuele buffer- of infiltratiesystemen in mee.